AKREDITOVANÝ KURZ - Účetnictví a daňová evidenc

AKREDITOVANÝ KURZ -  Účetnictví a daňová evidenc


 

Absolvent tohoto kurzu získá kvalitní základ pro vstup do účetní profese se zaměřením na účetnictví podnikatelských subjektů.
Vhodné pro začátečníky, ale i pro rozšíření znalostí účetních - znalost účetnictví v celém rozsahu.

Zahájení :              12.ledna 2016

Ukončení kurzu:    14.dubna 2016      písemnou závěrečnou zkouškou,
                                                                                     výstupem bude osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností

Úterý a čtvrtek:       od 7:45 do 12:45 hodin, celkem 160 hodin   Úmyslné navýšení hodin z důvodu
                                           důkladného  procvičení na praktických příkladech, včetně účetní závěrky a podání daňového přiznání.

Vstupním předpokladem je :    středoškolské vzdělání s maturitou, na zaměření nezáleží
Místo konání:                                učebna JVN, Palackého náměstí 175, Uherské HradištěRychlý náhled pro tisk kliknutím zde.

Nejčastější dotazy ohledně podmínek rekvalifikace:


1.    Jsou rekvalifikační kurzy určeny pouze pro nezaměstnané?
Ne, kurzy jsou určeny všem zájemcům z řad veřejnosti, zaměstnancům se zájmem si zvýšit kvalifikaci pro udržení své pozice na trhu práce.


2.    Na úřadu mi tvrdí, že musím mít příslib pracovního místa. Je to pravda?
Nemusíte mít příslib pracovního místa. Toto je zastaralá informace.


3.    Jaký je rozdíl mezi kurzem a rekvalifikačním kurzem?
Kurz je v podstatě stejný jako ostatní kurzy. Rekvalifikační je navíc schválen ministerstvem co do obsahu, počtu hodin, kvalifikace lektora. Na závěr posluchač obdrží osvědčení o rekvalifikaci s číslem akreditace.
Kurzy naší agentury jsou rekvalifikací zvolenou.


4.    Co je to zvolená rekvalifikace?
Úřad práce Vám ji nenabídne, musíte si najít sami a předložit žádost Úřadu práce. V případě zájmu čtete dále.
Zájemce o zvolenou rekvalifikaci si může zvolit druh pracovní činnosti, na kterou se chce rekvalifikovat,
a rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést. Podmínkou je, že rekvalifikační zařízení bude držitelem dokladu o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb na vybraný rekvalifikační kurz, který musí být ukončen závěrečnou zkouškou. Úřad práce pro zájemce o zvolenou rekvalifikaci nevyhledává ani nezajišťuje žádné potřebné dokumenty ani vhodné rekvalifikační zařízení. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předloží Úřadu práce formulář „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“ – po přihlášení se na rekvalifikační kurz u nás Vám předáme již vyplněný formulář pro odevzdání na ÚP“ nejméně dva týdny před uvažovaným termínem zahájení zvolené rekvalifikace, aby bylo možné jeho požadavek posoudit v odborné komisi a administrativně zpracovat. Úřad práce vydá zájemci o zvolenou rekvalifikaci potvrzení o úhradě ceny rekvalifikace v případě, že zvolená rekvalifikace přispěje k uplatnění na trhu práce a je pro něj vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná, a v případě úspěšného ukončení rekvalifikace uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikačního kurzu. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci je po dobu účasti na rekvalifikaci povinen plnit studijní nebo výcvikové povinnosti stanovené rekvalifikačním zařízením. Případné změny související s jeho účastí na rekvalifikaci neprodleně oznámí Úřadu práce. Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci rekvalifikační kurz nedokončí z vážných důvodů, Úřad práce uhradí rekvalifikačnímu zařízení cenu rekvalifikace nebo její poměrnou část. Pokud zájemce o zvolenou rekvalifikaci rekvalifikační kurz nedokončí bez vážných důvodů, Úřad práce cenu rekvalifikace nehradí. Závažnost důvodů posoudí Úřad práce.

Rádi vysvětlíme, neváhejte zavolat:  Ing. Horníčková 604 914 621.