Ing. Igor Pantůček, daňový poradce

Daňový poradce, zkušební komisař komise daňových poradců, dříve dlouholetý pracovník FŘ v Brně.