JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

 

  • zapsaný mediátor u Ministerstva spravedlnosti č.0002 (jeden z prvních zapsaných mediátorů v ČR)
  • zapsaný mediátor na seznamu mediátorů vedený Evropskou komisí
  • rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR