SEMINÁŘE

Project 1

Zdravotní pojištění 2020 – novinky, správné postupy, příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semi

Lektor: Ing. Antonín Daněk
18.2.2020 - Zdravotní pojištění 2020 – novinky, správné postupy, příklady aneb co se nedozvíte na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně   Změny ve... více informací


Project 1

Pohled na práva v sociálních službách

Lektor: Mgr. Lubomír Pelech
26.2.2020 -     Pohled na práva v sociálních službách     AKREDITOVANÝ KURZ     Cílem vzdělávacího programu je... více informací


Project 1

Daň z příjmů právnických osob 2019 daňové přiznání

Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
16.3.2020 - Daň z příjmů právnických osob 2019 daňové přiznání Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2019 s důr... více informací


Project 1

DPH v tuzemsku, principy

Lektor: Ing. Michaela Strnadová
17.3.2020 - DPH v tuzemsku, principy   ·         Předmět daně – co je a co není předmětem daně · &#... více informací


Project 1

EET 2020 pro nové i stávající subjekty

Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce
1.4.2020 - Vše co potřebujete vědět o EET. Kdo spadá mezi povinné subjekty k EET /3.a 4.fáze/. Co se změní pro ty, kteří  již povinně evidují. Vš... více informací


Project 1

Aktivizační techniky v přímé obslužné péči pozor - změna!

Lektor: Mgr. et Mgr. Alžběta Uhlířová
9.4.2020 - AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách Je aktivizace uživatelů ve Vaší organizaci pracovníky stále opomíjena? Pojďm... více informací


Project 1

Specifika sociální práce s osobami s demencí

Lektor: Mgr. et Mgr. Alžběta Uhlířová
16.4.2020 - Specifika sociální práce s osobami s demencí AKREDITOVANÝ KURZ Kurz je určen především pro pracovníky v sociálních službách přímé obslu... více informací


Project 1

Základy práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Lektor: Mgr. Pavel DREXLER
21.4.2020 -     AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách Kurz je určen pro zaměstnance v pomáhajících pro... více informací


Project 1

Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví

Lektor: Ing. Jiří Klíma, daňový poradce
29.4.2020 - Dvoudenní seminář Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví    29. a 30. dubna 2020   Předmětem semináře je po... více informací


Project 1

Problematika závislosti klienta na sociální službě

Lektor: Mgr. et Mgr. Alžběta Uhlířová
13.5.2020 -       AKREDITOVANÝ KURZ     Pracovat s klientem závislým na sociální službě je obtížný úkol i pro zkušeného prac... více informací


Project 1

DPH při obchodování se zbožím

Lektor: Ing. Michaela Strnadová
15.5.2020 - DPH při obchodování se zbožím   ·         Dodání zboží do EU, vymezení, podmínky pro uplatnění osv... více informací


Project 1

ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2020 VE ZNĚNÍ NOVELIZACÍ

Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
19.5.2020 - ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2020 VE ZNĚNÍ NOVELIZACÍ Cíl kurzu       Cílem semináře je poskytnout základní přehled plánovaných změ... více informací


Project 1

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Lektor: kolektiv lektorů
9.9.2020 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách AKREDITOVANÝ 150 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách Kurz je určen těm, ... více informací


Project 1

DPH v oblasti služeb

Lektor: Ing. Michaela Strnadová
20.10.2020 -   DPH v oblasti služeb ·         Místo plnění u různých druhů poskytovaných a přijímaných sl... více informací


Project 1

Problematika závislosti klienta na sociální službě-Zlín

Lektor: Mgr. et Mgr. Alžběta Uhlířová
21.10.2020 -       AKREDITOVANÝ KURZ     Pracovat s klientem závislým na sociální službě je obtížný úkol i pro zkušeného prac... více informací


Project 1

Nárok na odpočet daně, jeho krácení a korekční mechanismy

Lektor: Ing. Michaela Strnadová
16.12.2020 - Nárok na odpočet daně, jeho krácení a korekční mechanismy   ·         Nárok na odpočet daně, věcné... více informací


Project 1

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Lektor: kolektiv lektorů
13.1.2021 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách AKREDITOVANÝ 150 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách Kurz je určen těm, ... více informací