Aktivizační techniky v přímé obslužné péči

Aktivizační techniky v přímé obslužné péči

AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

Je aktivizace uživatelů ve Vaší organizaci pracovníky stále opomíjena? Pojďme to společně změnit.

 

Cílem kurzu je:

  • Pochopit význam, užití aktivizačních technik pracovníky v přímé obslužné péči a to zejména problematických oblastí (snížený počet personálu, nedostatek pomůcek, časová tíseň, apod.).
  • Získat návod, jak skloubit každodenní práci pracovníka s aktivizací uživatelů.
  • Praktická cvičení a modelové situace Vám usnadní pochopit typy aktivizačních technik a důležitost této pracovní náplně. Bude se Vám lépe pracovat.

 


Cena:

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                           Skupina do 24 účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.

Variabilní symbol:           207,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300