Aktivizační techniky v přímé obslužné péči

Aktivizační techniky v přímé obslužné péči
  • Termín: 18.3.2021
  • Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště / v budově UniCredit Bank/
  • Harmonogram: od 9 do 15:00 hodin
  • Lektor: Mgr. et Mgr. Alžběta Uhlířová
  • Variabilní symbol:


 

Je aktivizace uživatelů ve Vaší organizaci pracovníky stále opomíjena?

Pojďme to společně změnit.

 

Cílem kurzu je:

·           Pochopit význam, užití aktivizačních technik pracovníky v přímé obslužné péči a to zejména problematických oblastí (snížený počet personálu, nedostatek pomůcek, časová tíseň, apod.).

·           Získat návod, jak skloubit každodenní práci pracovníka s aktivizací uživatelů.

·           Praktická cvičení a modelové situace Vám usnadní pochopit typy aktivizačních technik a důležitost této pracovní náplně. Bude se Vám lépe pracovat.


Cena:

 

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH,   Po přihlášení Vám bude vystavena faktura.


                                      Skupina účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.