Aktuality v oblasti daně z příjmů_WEBINÁŘ

Aktuality v oblasti daně z příjmů_WEBINÁŘ
  • Termín: 21.1.2021
  • Místo konání: Webináře se účastní lidé v zaměstnání, popřípadě v pohodlí domova.
  • Harmonogram: od 9 do 14hodin
  • Lektor: Ing. Otakar Machala QUD
  • Variabilní symbol: 950


 

Určeno:  pracovníkům účetních kanceláří, daňovým poradcům, podnikovým účetním, jednatelům a dalším odborným pracovníkům v účetní a daňové oblasti.

Seminář bude zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v účetnictví a dani z příjmů fyzických a právnických osob.

Kromě obvyklých oblastí bude detailně komentována rozsáhlá daňová legislativa související s opatřeními na podporu ekonomiky v reakcí na nákazu COVID-19.

U fyzických osob budou mj. rozvedeny nové podmínky pro uplatnění paušální daně z příjmů s upozorněním nejen na výhody, ale i na nevýhody jejího využití, zmíněny časté chyby při prodeji podílů obchodních společností a daňové souvislosti odkladu povinné elektronické evidence tržeb.

Především pro právnické osoby budou na praktických příkladech demonstrovány možnosti uplatnění daňové ztráty na minulá zdaňovací období včetně jednorázové možnosti snížení základu daně o daňovou ztrátu teprve očekávanou a vyjasnění podmínek znemožňujících uplatnění vyměřené daňové ztráty.

Dále je třeba upozornit na změny v uplatňování výdajů na stravování zaměstnanců, dopady zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a další.

Seminář bude doplněn rovněž nejnovější judikaturou v oblasti daní z příjmů včetně změny při posuzování daňové ztráty a přijatými výklady sporných a komplikovaných ustanovení.
 

OBSAH

-    Vybrané otázky účetnictví
     •    nová účetní legislativa – stav prací
     •    zrušení registrace k DPH – dopad do účetnictví
-    Příjmy osvobozené od daně
     •    zpřísnění podmínek osvobození příjmů z prodeje nemovitostí
     •    prodej obchodních podílů – časté chyby při zdaňování příjmů
     •    prodej pozemku s budovou – možné výhody a rizika
-    Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti
     •    ukončení zaměstnání – konkurenční doložka, nadlimitní odstupné, mimořádná odměna
     •    souběh funkcí – možnosti řešení a daňové dopady
     •    novela vyhlášky o FKSP – daňové souvislosti
-    Příjmy ze samostatné činnosti
     •    kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. – podmínky, daňové dopady a rizika
     •    nová paušální daň pro fyzické osoby – podmínky, výhody a rizika jejího využití
-    Solidární zvýšení daně a daňová ztráta fyzických osob
-    Nezdanitelné části základu daně a slevy na dani z příjmů

     •    připravovaná změna u soukromého životního pojištění
   Mezinárodní zdanění
     •    novela v oblasti mezinárodního zdanění příjmů
     •    další úprava povinností u příjmů plynoucích do zahraničí – aplikace § 38da
     •    mezinárodní úprava řešení přeshraničních daňových sporů
     •    rizika při přijetí služby od daňového nerezidenta
-    Komplikace při stanovení základu daně podle § 23 ZDP - příklady
-    Dopady směrnice ATAD v daních z příjmů
-    Vybrané daňové a nedaňové výdaje

     •    náklady na stravování zaměstnanců – stravenkový paušál
     •    náklady na testování COVID z daňového pohledu
     •    členské příspěvky hrazené za zaměstnance – aktuální judikatura
     •    mzda a benefity – různé daňové dopady téhož typu plnění zaměstnancům
     •    vliv DPH na základ daně z příjmů při zrušení registrace 
     •    daň z nabytí nemovitých věcí a dopad jejího zrušení na základ daně z příjmů
     •    rizika při uplatňování výdajů u majetku nabytého bezúplatně
     •    cestovní výdaje u elektromobilů
     •    (ne)daňový odpis pojištěné pohledávky
-    Odpisování hmotného a nehmotného majetku

     •    dopady zvýšení limitů vstupní ceny hmotného majetku
     •    zrušení kategorie nehmotného majetku
     •    mimořádné daňové odpisy – podmínky využití
     •    právo stavby v zákoně o daních z příjmů
     •    nehmotné změny na hmotném majetku – daňové řešení
-    Daňová ztráta a správa daní v ZDP
     •    zpětné uplatnění daňové ztráty – podmínky a praktické příklady
     •    jednorázová možnost uplatnění budoucí (očekávané) daňové ztráty
     •    termíny prekluze při daňové ztrátě – zásadní judikát NSS
     •    překážky uplatnění vyměřené daňové ztráty
     •    vliv kombinace doměrku a daňové ztráty na výši penále
-    Formulář daňového přiznání – nová právní úprava 2021
-    Novela daňového řádu 2021
-    Připravované změny v dalším období
-    Diskuse


 

K webináři budete potřebovat:

·         Počítač, nebo mobil se stabilním připojením k internetu.

·         Zapnutý zvuk na PC, abyste slyšeli lektora.

·         Dotazy můžete psát lektorovi. Lze zaslat i předem emailem, předáme lektorovi.

·         V den konáním webináře obdržíte manuál /materiály, které dostáváte v tištěné podobě na běžných školeních/, také odkaz pro vstup na webinář. Ten bude aktivní až před zahájením webináře.

·         V den konání vyzkoušejte spojení alespoň pár minut před zahájením. Klikněte na obdržený odkaz
a vyčkejte, než webinář začne.


Cena:

 

Zálohová platba :            1.900 Kč , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (1.570 Kč bez DPH)

Variabilní symbol :         950 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.