Aktuality ze mzdové účtárny

Aktuality ze mzdové účtárny


Zrušení karenční doby v příkladech a informace o dalších připravovaných novelách zákoníku práce.


Postupné zavádění elektronické formy dočasných pracovních neschopnosti z pohledu zaměstnavatele (od poloviny roku 2019 a dále od roku 2020).

Novela insolvenčního zákona od 1. června 2019 – změny v oddlužení z pohledu zaměstnavatele, postup po ukončení oddlužení (oddlužení, konkurz, exekuce).

Plánované zvýšení nezabavitelné částky – návrh novely nařízení vlády o nezabavitelné částce.

Rehabilitace – nový právní výklad k překážce v práci, doprovod rodiče do zdravotnického zařízení – výklad MPSV.

Novela zákona o daních z příjmů –základ daně u zaměstnanců, u nichž se veřejnoprávní pojistné řídí právními předpisy jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP nebo Švýcarska – aktuální výklady (účinnost 1. ledna 2019),  novela daňových zákonů, tzv. daňový balíček.

Opakované uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr a záměrné vyhýbání se odvodu pojistného – vyjádření příslušných institucí.

Aktuálně k některým zaměstnaneckým benefitům – vzdělávání a nealkoholické nápoje poskytované ke spotřebě na pracovišti.

Další legislativní novinky, právní výklady a doporučení k datu konání semináře.
 


Cena:

Zálohová platba :             1.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           887 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300