ARCHIVACE, SPISOVÁ SLUŽBA – SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ, PRÁCE S DOKUMENTY - dopad novely

ARCHIVACE, SPISOVÁ SLUŽBA – SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ, PRÁCE S DOKUMENTY - dopad novely
 • Termín: 16.9.2020
 • Místo konání: UTB Studentské náměstí 1531, Mařatice, Uherské Hradiště UH-3
 • Harmonogram: od 9 do 13 hodin
 • Lektor: Mgr. Galina Rucká
 • Variabilní symbol: 945


ARCHIVACE, SPISOVÁ SLUŽBA – SKARTAČNÍ ŘÍZENÍ, PRÁCE S DOKUMENTY


Seminář je určen pro pracovníky spisoven, podatelen, sekretářky, administrativní pracovníky jak veřejnoprávním původcům dokumentů / školy, nemocnice, úřady práce, finanční úřady, soudy, vodohospodáři, kulturní zařízení apod./ tak soukromoprávním původcům dokumentů /firmy, .../


Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.


Můžete se těšit na praktické postupy a návody při evidenci, oběhu, ukládání a vyřazování analogových a digitálních dokumentů


Program semináře:


 • Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona
 • Tvorba spisových řádů
 • Spisová služba: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů -  spisová služba v listinné i elektronické podobě – viz novelizace, které mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
 • Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů
 • Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů - specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace.
 • Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty
 • Dotazy, diskuse

Cena:

 

Zálohová platba :            1.400 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1157 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:          945,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300