CELNÍ ŘÍZENÍ, DANĚ A INTRASTAT CZ pro rok 2020

 Školení se koná v budově UH-3, Studentské náměstí 1531, Uh.Hradiště

CELNÍ ŘÍZENÍ, DANĚ A INTRASTAT CZ pro rok  2020


    NOVÝ  CELNÍ  SAZEBNÍK  EU  PRO CELNÍ  ŘÍZENÍ,  DANĚ  A  INTRASTAT  CZ  pro  rok   2020

    KOMBINOVANÁ  NOMENKLATURA  EU - zařazování  zboží  pro  celní řízení v dovozu a vývozu a pro statistiku  Intrastat CZ

       
    NOVÝ celní sazebník EU pro rok 2020

 • Změny nomenklatur KN EU (nové nomenklatury)
 • Celní sazebník EU a TARIC
 • Souvztažnost Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury EU
 • Všeobecná interpretační pravidla pro zařazování zboží
 • Problematika zařazování zboží – metodika
 • Vysvětlivky k Harmonizovanému systému a Kombinované nomenklatuře EU
 • Závazná informace o sazebním zařazení zboží
 • Nezávazné zařazení zboží – služba celních orgánů pro veřejnost
 • Databáze EZISZ (EBTI)
 • Povinné zařazení určitých druhů zboží do KN EU dle předpisů EU – Prováděcí nařízení komise EU
 • Zařazování zboží pro celní řízení , Intrastat CZ a daně
 • Důsledky nesprávného zařazení zboží, porušení celních předpisů, sankce.   

   
    Další aktuální NOVINKY z celní problematiky.

 • Aktuální právní předpisy EU a ČR ke statistice Intrastat CZ
 • Osoby povinné vykazovat statistiku Intrastat CZ
 • Souvztažnost statistiky Intrastat CZ a DPH
 • Problematika jednotlivých vykazovaných údajů ve statistice Intrastat CZ 
 • Výjimky z vykazování zboží ve statistice Intrastat CZ (zákaz vykazování)
 • Podklady pro vedení statistiky Intrastat CZ, zdroje informací
 • Opravy chybných údajů v hlášení  statistiky Intrastat CZ
 • Odpovědnost za správnost a úplnost hlášení statistiky Intrastat CZ – porušení povinnosti a sankce

   

 


Cena:

 

Zálohová platba :           1.700 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.404 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:          915,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300