CESTOVNÍ NÁHRADY - ZAÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY

CESTOVNÍ NÁHRADY - ZAÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY

CESTOVNÍ NÁHRADY, ZAÚČTOVÁNÍ A DAŇOVÉ DŮSLEDKY

•    Předpisy vztahující se k cestovním náhradám, jejich účtování a zdanění
•    Složky cestovních náhrad
•    Výpočet tuzemského i zahraničního stravného a kapesného
•    Náhrady za použití vlastního vozidla
•    Posuzování dalších výdajů v souvislosti s pracovními cestami
•    Zahájení a ukončení pracovní cesty
•    Cestovní náhrady při cestách z domova na pracoviště.
•    Poskytování záloh na pracovní cesty v hotovosti, platební kartou
•    Použití vlastní platební karty zaměstnance
•    Problematika směny dalších měn  u zahraničních služebních cest (ve kterých nebyla vyplacena záloha)
•    Problematika vracení zbylých zahraničních měn a účtování měn,  kterých ČNB nevyhlašuje kurs
•    Použití kursů měn při zaúčtování cestovních náhrad
•    Pracovní cesty statutárních a dalších orgánů neziskových organizací
•    Optimalizace cestovních náhrad a možnosti proplacení cestovného v nižší nebo vyšší výši, než určuje zákon
•    Daňová uznatelnost a dodaňování nadlimitních cestovních náhrad
•    Cestovní náhrady a možnost uplatnění DPH
•    Cestovní náhrady u smluv sepsaných dle jiného než českého práva
•    Cestovní náhrady a dotace
•    Cestovní náhrady u pracovníků se stálým pracovištěm mimo území ČR
•    Důsledky pracovních cest pro silniční daň.

 

 

Další školení RNDr. Petr Beránek, daňový poradce:

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
Více informací zde.

ZAJÍMAVÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY A JEJICH DAŇOVÉ DŮSLEDKY
Více informací zde.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA


Cena:

Zálohová platba :     2.150 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.777 Kč bez DPH)
Variabilní symbol:     228 ,     ČSOB a.s., číslo účtu
155473240/0300