Daň z příjmů fyzických osob za rok 2019 – změny plynoucí ze znění zákona.

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2019 – změny plynoucí ze znění zákona.

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2019 – změny plynoucí ze znění zákona.


Posluchači získají aktuální informace potřebné k přípravě a podání daňového přiznání  fyzických osob.

Obsah:


1.    Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, pomůcky versus esenciální výdaje, změny u uplatnění výdajů procentem z příjmů, krátkodobé ubytování, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, společně hospodařící domácnost, soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření v roce 2019, aj.).

2.    Další věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., srážková daň u příjmů ze závislé činnosti, dohody o provedení práce a stanovená hranice úhrnu příjmů z pracovní činnosti, pokuty dle § 38o ZDP a v návaznosti na § 250 DŘ, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP, ukončení činnosti a změny způsobu uplatňování výdajů – úpravy §23/8, aplikace § 23/7 – obchodní vztahy mezi osobami spojenými aj.

3.    Zajímavosti z praxe a judikatury

4.    Novinky pro rok 2020

5.    Dotazy a diskuse


Cena:

 

Zálohová platba :            1.600 Kč , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol :         910 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.