Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 – změny plynoucí ze znění zákona

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 – změny plynoucí ze znění zákona
  • Termín: 4.2.2021
  • Místo konání: UTB, Studentské náměstí 1534, Uh. Hradiště /modrá budova UH-2/
  • Harmonogram: od 9 do 14hodin
  • Lektor: Ing. Jindřich Klaška
  • Variabilní symbol: 951


1.    Změny ve vyplňování formuláře přiznání DPFO pro rok 2020, upozornění na případné problémy, rozbor nejdůležitějších změn.

2.    Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku, výhry v loteriích, příjmy spolupracující osoby, dotace na kůrovce, rezervy, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, přiznání kompenzačního bonusu aj.).

3.    Další věcné změny v daních z příjmů (správné uplatnění nároku na kompenzační bonus - OSVČ - spol. s.r.o. – DPP a DPČ, příjmy ze zdrojů v zahraničí - různé zdaňovací období, esenciální výdaje, ocenění nem. věcí nabytých darem -§10/5 ZDP, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek 9 Afs 81/2020, výklad pojmu živnost u výdajů %, příjmy dle § 7 – rozsudek 3 AS 360/2017 aj.)

4.    Zajímavosti z judikatury a praxe (prokazování výdajů výslechem svědků, podnikání - Rozsudek 3 AS 360/2017, uplatnění úroků z úvěru, příjem z nájmu, aj.)

5.    Novinky pro rok 2021 (nové podmínky pro uplatnění úroků z úvěru, zrušení superhrubé mzdy, paušální daň, aj.)

6.    Dotazy a diskuse


Cena:

 

Zálohová platba :            1.900 Kč , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (1.570 Kč bez DPH)
Variabilní symbol :           951 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.