Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 – změny

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 – změny
  • Termín: 16.2.2022
  • Místo konání: Univerzita Tomáš Bati, Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště UH-3
  • Harmonogram: od 9 do 14hodin
  • Lektor: Ing. Jindřich Klaška
  • Variabilní symbol: 970


Školení se uskuteční prezenční formou, pokud nám to neumožní vládní opatření, proběhne webinář. Školení bude v obou případěch zaznamenáno na video, které obdrží posluchači k opětovnému shlédnutí.

 Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, změny ve formuláři ve vztahu k příjmům ze zahraničí a výpočtu daně - § 16ab ZDP. Samostatný základ daně

Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (paušální daň a paušální režim, přechod z paušální daně na uplatnění výdajů %, evidence v paušálním režimu, informace o osvobozených příjmech, změny v posouzení stavby a pozemku, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nem. věcí, peněžitý příspěvek na stravování, informace ke krátkodobému nájmu v návaznosti na rozsudky soudů, příjmy spolupracující osoby, výhry v loteriích, nabytí nemovité věci  děděním - § 10/5 ZDP, výdaje při provozu motorových vozidel, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).

Další věcné změny v daních z příjmů (bezúplatná plnění ve vztahu k tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku, uplatnění úroků z úvěrů nově, mimořádné odpisy, změna výše hodnoty hmotného majetku a technického zhodnocení, prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek NSS 9 Afs 81/2020 aj.)

Zajímavosti z judikatury a praxe (odečet úroků u rekreačních objektů – rozsudky NSS, společně hospodařící domácnost – rozsudek NSS 8 Afs 155/2019 z roku 2021, prokazování výdajů výslechem svědků, aj.)


Dotazy a diskuse


Cena:

 

Zálohová platba :            1.950 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.612 Kč bez DPH)

Variabilní symbol :         970 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.