Daň z příjmů nestátní i státní neziskové organizace - shrnutí pravidel plus vyplnění daňového přizná

Daň z příjmů nestátní i státní neziskové organizace - shrnutí pravidel plus vyplnění daňového přizná

 

Daň z příjmů nestátní i státní neziskové, rozpočtové či příspěvkové organizace –

shrnutí pravidel plus vyplnění přiznání k dani z příjmů za rok 2019

(případová studie)

 

Komu je seminář určen
Kurz je relevantní pro všechny nestátní i státní neziskové organizace, tedy jak pro všechny nestátní organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, tj. zejména spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a jiné typy sdružení, …. tak též pro státní organizace, tedy zejména příspěvkové organizace, územně samosprávné celky,....


Cílem kurzu je shrnout pravidla pro výpočet daňové povinnosti neziskové organizace s upozorněním na různá specifika a na případové studii ukázat přípravu a sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.

Program
V první části kurzu budou shrnuta pravidla týkající se stanovení daňové povinnosti neziskové organizace z pohledu daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO). Ta se zejména týkají:

  • definice veřejně prospěšného poplatníka
  • předmětu daně z příjmů
  • osvobození příjmů
  • snížení základu daně
  • práce s přijatými dary

V další části kurzu budou po teoretickém výkladu probrány modelové příklady zahrnující posouzení různých transakcí z pohledu daně z příjmu včetně jejich promítnutí do přiznání.
Nakonec pak bude zadána případová studie s údaji o výnosech a nákladech neziskové organizace (údaje
z účetnictví). Ta bude společně řešena nejdříve formou přípravy podkladů pro DPPO, tedy sestavení podkladu, který je dostatečný pro doložení výpočtu daňové povinnosti. Následně budě vyplněn formulář pro přiznání k DPPO. Případová studie bude řešena pro úzký a široký základ daně s upozorněním na další specifika různých typů organizací.

Komu je seminář určen
Kurz je relevantní pro všechny nestátní i státní neziskové organizace, tedy jak pro všechny nestátní organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, tj. zejména spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a jiné typy sdružení, …. tak též pro státní organizace, tedy zejména příspěvkové organizace, územně samosprávné celky,....


Cena:

 

Zálohová platba :            2.400 Kč , pro předem přihlášené materiály a občerstvení v ceně (1.983 Kč bez DPH)

Variabilní symbol :         918 ,  číslo účtu 155473240/0300, ČSOB a.s.