Daň z příjmů právnických osob 2019 daňové přiznání

V souvislosti s epidemiologickou situací jsme bohužel nuceni školení zrušit, za což se omlouváme.

Daň z příjmů právnických osob 2019 daňové přiznání

Daň z příjmů právnických osob 2019 daňové přiznání

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2019 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2019.
Zákon o daních z příjmů prochází různými úpravami, řada z nich se promítá i do daňového přiznání. Cílem tohoto semináře je proto vedle standardních operací v přiznání PO upozornit na změny, přílohy apod. pro rok 2019.


Celý výklad bude úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.


Např.

  • Bezúplatné příjmy
  • Změny v daňových nákladech
  • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim
  • Změny v osvobození u právnických osob
  • Odměny statutárních orgánů, souběh funkcí v roce 2018
  • Hmotný majetek – stavby, nové pojmy, nová úprava
  • Odčitatelné položky od základu daně
  • Atd.Cena:

Zálohová platba :             1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           922 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300