Dopady současné situace na smluvní vztahy - smlouvy a smluvní závazky.

Dopady současné situace na smluvní vztahy - smlouvy a smluvní závazky.
  • Termín: 26.5.2020
  • Místo konání: webinář- u vlastního počítače v zaměstnání, popřípadě v pohodlí domova
  • Harmonogram: od 8 do 11 hodin
  • Lektor: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.
  • Variabilní symbol: 934


Webinář - Covid 19 a jeho dopady na smluvní vztahy - smlouvy a smluvní závazky.

ÚVODEM:

Rozšíření viru Covid 19 má obecně velké důsledky na podnikání. Mimo jiné však i dopad na plnění závazků ze smluv. V současné době je tedy zapotřebí myslet rovněž i na obchodněprávní aspekty současné situace a možné důsledky neplnění či vadného plnění povinností ze smluvních vztahů a související implikace.

 

Cíl semináře:

V případě, že opatření postupně přijímaná vládou mají zásadní dopady do možnosti plnění vašich závazků, nebo naopak došlo k omezení dodávek ze strany dodavatelů, pak právě Vám je určen tento video seminář. Účastníky semináře obeznámíme jak v pozici smluvní strany na tuto nepředvídatelnou změnu okolností reagovat v souladu s platnou právní úpravou. Seminář bude zaměřen i na řešení dopadů v mezinárodních obchodních vztazích.

 

Komu je seminář určen:

Statutárním orgánům, ředitelům, manažerům, vedoucím obchodních oddělení, obchodníkům, podnikovým právníkům

 

Program semináře 

·         Vyšší moc a dopady na plnění, náhradu škody a smluvní pokuty. Způsoby nastavení doložky vyšší moci propříště.

·         Podstatná změna okolností.

·         Následná nemožnost plnění.

·         Jak postupovat při v případě platební neschopnosti dlužníka.

·         Využití jednotlivých smluvních dokumentů (oznámení o nemožnosti plnění, výzva k obnovení jednání o smlouvě, změna závazku, oznámení o porušení právní povinnosti).

·         Náhrada škody- příprava pro obhájení případného nároku.

·         Rozhodné právo.

·         Výjimky z užití rozhodného práva.

·         CISG- Vídeňská úmluva.

 

 

 

K webináři budete potřebovat:

·         Počítač popřípadě mobil se stabilním připojením k internetu.

·         Zapnutý zvuk na PC, abyste slyšeli lektora.

·         Dotazy můžete psát lektorovi. Lze zaslat i předem, předáme lektorovi.

·         Předchozí den před konáním webináře obdržíte manuál /materiály, které dostáváte v tištěné podobě na běžných školeních/, také odkaz pro vstup na webinář. Ten bude aktivní až před zahájením webináře.

·         V den konání vyzkoušejte spojení alespoň pár minut před zahájením. Klikněte na obdržený odkaz a vyčkejte, než webinář začne.

·         V případě potíží neváhejte zavolat.

·         Pokud nestihnete webinář, budete moci si ho pustit ze záznamu. Musíte přerušit sledování, můžete si pustit opětovně – třeba v pohodlí domova.

 


Cena:

 

Zálohová platba :            1200 Kč včetně DPH, v případě připojení více počítačů ve firmě je to 900Kč/osobu.  Tedy za dva lidi je to 1800Kč, …

 

Variabilní symbol:          934,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300