DPH při obchodování se zbožím

DPH při obchodování se zbožím


DPH při obchodování se zbožím

 

·         Dodání zboží do EU, vymezení, podmínky pro uplatnění osvobození, vykazování v daňovém přiznání, souhrnném hlášení a Intrastatu, daňové doklady, nová pravidla pro prokazování přepravy zboží do EU v roce 2020

·         Pořízení zboží z EU, vymezení, způsob zdanění ve vazbě na určení místa plnění a riziko registrace v jiných členských státech, vykazování v daňovém přiznání a Intrastatu, daňové doklady

·         Přemístění vlastního majetku v rámci EU a jeho dopady, režim DPH a vykazování v daňovém přiznání a Intrastatu

·         Speciální režimy při obchodování se zbožím v EU – zjednodušení pro konsignační sklady (podmínky uplatnění a způsob použití) a změny v roce 2020, zjednodušení pro třístranné obchody (podmínky uplatnění a způsob použití), řetězové transakce a změny pro rok 2020

·         Zasílání zboží, vymezení a způsob uplatnění DPH

·         Vývoz zboží do třetích zemí a podmínky pro osvobození, prokazování vývozu

·         Dovoz zboží ze třetích zemí a samovyměření daně

 

 

V průběhu roku nás čekají čtyři bloky DPH, tím probereme celou oblast DPH.

Jedná se o úplný výklad zákona.
Využijte možnosti pochopit ucelenou problematiku DPH, popřípadě si doplnit mezery.
Nyní předkládáme přehled a pozvánku na II. část

·     

·         DPH při obchodování se zbožím…II.část
18.8.2020

·         DPH v oblasti služeb
20.10.2020

·         Nárok na odpočet daně, jeho krácení a korekční mechanismy
16.12.2020

 


Cena:

 

Zálohová platba :             1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           928,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300