DPH v oblasti služeb

DPH v oblasti služeb


DPH v oblasti služeb

 

·         Místo plnění u různých druhů poskytovaných a přijímaných služeb, základní pravidlo a výjimky z něj, osoba povinná odvést daň v návaznosti na místo plnění a typ služby

·         Vymezení provozovny z pohledu DPH a vliv provozoven na místo plnění a povinnost odvést daň, povinnost registrace a riziko registrace v jiných členských státech

·         Určení data povinnosti přiznat daň, poskytování služeb na dlouhodobé bázi, opakovaná a dílčí plnění

·         Sazby daně a osvobození od daně

·         Specifika přeshraničních vztahů v oblasti poskytování a přijímání služeb

·         Pravidla fakturace v tuzemsku i v přeshraničních vztazích, daňové doklady, vykazování v daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení

·         Specifika některých typů služeb a rizikové oblasti (např. služby spojené s nemovitostí, přepravní služby, finanční služby, manažerské služby, elektronicky poskytované služby apod.), zvláštní režimy (cestovní služby, režim jednoho správního místa)

Mohlo by Vás zajímat:

·         Nárok na odpočet daně, jeho krácení a korekční mechanismy
16.12.2020
 

-         Novela DPH v roce 2021 !!!
11.2.2021


Cena:

Zálohová platba :             1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           929,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300