DPH v tuzemsku, principy

 V souvislosti s epidemiologickou situací posouváme termín na 22.5.2020, za což se omlouváme.

DPH v tuzemsku, principy


DPH v tuzemsku, principy

 

·         Předmět daně – co je a co není předmětem daně

·         Ekonomická činnost, osoba povinná k dani – vymezení ekonomické činnosti z pohledu zákona o DPH, postavení osoby povinné k dani

·         Identifikovaná osoba a plátce DPH – registrační tituly

·         Místo plnění a jeho význam

·         Úplata, základ daně a jeho určení, obvyklá cena v DPH, směna

·         Opravy základu daně z obchodních důvodů, opravy základu daně z titulu chyb a omylů, pravidla a vykazování v daňovém přiznání a kontrolním hlášení

·         Datum povinnosti přiznat daň – pravidla pro zdaňování záloh, stanovení DUZP pro zboží a služby, stanovení DUZP ve speciálních případech

·         Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně a osvobození bez nároku na odpočet daně

·         Sazby daně

·         Daňové doklady, pravidla pro vystavování, druhy daňových dokladů a jejich použití

 

 


Cena:

 

Zálohová platba :            1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           927,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300