DPH v tuzemsku, principy

Změna místa konání UH-3, klikněte na místo konání

DPH v tuzemsku, principy


Podařilo se nám zajistit nový prostor s možností mezer mezi posluchači. Můžete se těšit na příjemné prostředí v budově UH-1.

DPH v tuzemsku, principy

 První část se série přednášek obsahujících úplný výklad legislativy v oblasti DPH. Úvodní část se zaměřena na výklad základních principů, jejich významu a vzájemných souvislostí s upozorněním na problematické oblasti
a nejčastější chyby v praxi.

Výklad je vždy aktualizován podle nejnovějšího vývoje v oblasti DPH a reaguje na současnou situaci (specifická úprava v souvislosti Covid). Přehled témat 1. části:

·         Stav a vývoj legislativy, aktuální situace, informace GFŘ a novinky

·         Předmět daně – co je a co není předmětem daně

·         Ekonomická činnost, osoba povinná k dani – vymezení ekonomické činnosti z pohledu zákona o DPH, postavení osoby povinné k dani, činnosti prováděné v postavení osoby povinné k dani a v postavení osoby nepovinné k dani

·         Identifikovaná osoba a plátce DPH – registrační tituly a riziko vzniku povinnosti registrace

·         Místo plnění a jeho význam

·         Úplata, základ daně a jeho určení, obvyklá cena v DPH, směna, přepočet cizích měn

·         Opravy základu daně z obchodních důvodů, opravy základu daně z titulu chyb a omylů, pravidla a vykazování v daňovém přiznání a kontrolním hlášení

·         Datum povinnosti přiznat daň – pravidla pro zdaňování záloh, stanovení DUZP pro zboží a služby, stanovení DUZP ve speciálních případech

·         Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně a osvobození bez nároku na odpočet daně

·         Sazby daně

·         Daňové doklady, pravidla pro vystavování, druhy daňových dokladů a jejich použití


·        Čtyři bloky školení DPH na sebe navazují, ale není nutno se hlásit na všechny.

Jedná se úplný výklad zákona.

Využijte příležitosti pochopit DPH, popřípadě si doplnit mezery.

 

·         DPH v tuzemsku, principy
19.6.2020

·         DPH při obchodování se zbožím
18.8.2020

·         DPH v oblasti služeb
20.10.2020


Cena:

 

Zálohová platba :            1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           927,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300