Etika a lidský přístup v každodenní práci pracovníka v sociálních službách

Etika a lidský přístup v každodenní práci pracovníka v sociálních službách
  • Termín: 1.4.2021
  • Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště / v budově UniCredit Bank/
  • Harmonogram: od 9 do 15:00 hodin
  • Lektor: Mgr. et Mgr. Alžběta Uhlířová
  • Variabilní symbol:


ETIKA A LIDSKÝ PŘÍSTUP V KAŽDODENNÍ PRÁCI PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

Uživateli sociální služby jsou často lidé, kteří vlivem své snížené soběstačnosti již nejsou schopni provést řadu každodenních činností v péči o svou osobu. Jsou to zejména osoby se sníženou mobilitou, mající problémy s orientací nebo komunikací s ostatními. Pro uživatele sociálních služeb je velmi důležité, aby pracovníci byli vnímaví, přistupovali k nim lidským způsobem a byli schopni poskytovat sociální službu s důrazem na posílení autonomie a identity člověka.

Kurz je zaměřen:
    na přístup pracovníků k uživatelům sociálních služeb z pohledu lidskosti a základních etických principů. Zabývá se etikou a etickými dilematy, které jsou součástí praxe pracovníka v sociálních službách, zdůrazňuje důležitost zachování lidského přístupu při práci s uživatelem.
    Velká část kurzu je věnována problematickým oblastem týkající se sociálních služeb v souvislosti
s nedodržováním základů etiky nebo lidského přístupu, součástí je seznámení účastníka se správným postupem při poskytování sociální služby.
    Nelidský přístup kolegy, ať už k uživateli nebo ke spolupracovníkům, je častým problémem v sociálních službách, proto uvádíme příklady typického chování takového člověka, včetně možných postupů řešení a způsobů správného jednání.

Cílem kurzu je:
předat účastníkům teoretické znalosti takovým způsobem, aby je byli schopni využít v praxi, proto kurz obsahuje řadu praktických ukázek, příkladů z praxe i modelových situací.

 


Cena:

Zálohová platba :     1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH
                              Po přihlášení obdržíte fakturu.

Skupina do 20 účastníků 12.000Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.