Exekuce a jiné srážky ze mzdy

Exekuce a jiné srážky ze mzdy


o    Exekuční srážky,
o    nezabavitelné částky,
o    vyživované osoby,
o    okruh příjmů podléhajícím srážkám,
o    dohody o srážkách ze mzdy,
o    výkony rozhodnutí,
o    insolvence,
o    povinnosti zaměstnavatele (součinnostní dotazy exekutorům – stanovisko MS),
o    odpovědnost mzdových účetních,
o    výpočet srážek, určení jejich pořadí,
o    ukončení srážek,
o    přechod k novému zaměstnavateli,
o    více zaměstnavatelů současně,
o    nemoc zaměstnance,
o    srážky na stravné při exekuci a insolvenci,
o    insolvence, konkurs,  (změny od 1. 6. 2019 a aktuální zákon „lex covid“),
o    sledování insolvenčního rejstříku,
o    daňový bonus a roční zúčtování a další.  


Vzorové příklady srážek ze mzdy
o    Souběh přednostní a nepřednostní pohledávky dle pořadí,
o    výživné,
o    poměrné uspokojení pohledávek,
o    odstupné apod.


Cena:

 

Zálohová platba :            1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:          936,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300