Exekuční a jiné srážky za mzdy

Exekuční a jiné srážky za mzdy


Exekuční a jiné srážky ze mzdy 

 • Exekuční srážky,
 • nezabavitelné částky,
 • vyživované osoby,
 • okruh příjmů podléhajícím srážkám,
 • dohody o srážkách ze mzdy,
 • výkony rozhodnutí,
 • insolvence,
 • povinnosti zaměstnavatele,
 • odpovědnost mzdových účetních,
 • výpočet srážek, určení jejich pořadí,
 • ukončení srážek,
 • přechod k novému zaměstnavateli,
 • více zaměstnavatelů současně,
 • nemoc zaměstnance,
 • srážky na stravné při exekuci a insolvenci,
 •  insolvence, konkurs,
 • sledování insolvenčního rejstříku,
 • daňový bonus a roční zúčtování a další. 


Vzorové příklady srážek ze mzdy

 • Souběh přednostní a nepřednostní pohledávky dle pořadí,
 • výživné,
 • poměrné uspokojení pohledávek,
 • odstupné apod.
   

Cena:

Zálohová platba :             1.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           889 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300