Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví

Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví


Dvoudenní seminář

Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví

 

17. a 18. června 2020

 

Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku – hmotného, nehmotného, drobného – z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví.

Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v posledních letech prochází celou řadou významných změn. Důraz bude proto kladen vedle standardních operací s majetkem na složitější situace, které budou popsány i na konkrétních příkladech.

 

Např.

-              výchozí pojmy ze zákona o daních z příjmů, DPH a zákona o účetnictví

-              pořízení majetku – jednotlivé možnosti, popis, nejčastější problémy

-              opravy a technické zhodnocení majetku – vymezení pojmů, rozdíly, sporné body, důsledky

-              finanční leasing majetku

-              nájem, pronájem, podnájem a výpůjčka majetku

-              škoda na majetku

-              prodej, likvidace, vyřazování

-              specifika drobného majetku

-              aktuální informace dle platných novel předpisů

 


Cena:

 

Zálohová platba dvoudenního kurzu :             3.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (2.974 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           923 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300