Komunikace jako metoda při řešení problémových situací s klienty

Komunikace jako metoda při řešení problémových situací s klienty
  • Termín: 8.9.2021
  • Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště
  • Harmonogram: od 9 do 15hodin
  • Lektor:
  • Variabilní symbol:


 

Komunikace jako metoda při řešení problémových situací s klienty

Klient neklidný, plačící, manipulativní, agresivní - příklady vhodné komunikace.

 

AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

Obsahem je zdůraznění komunikačních složek, které mohou pracovníkům pomoci při jejich práci i seznam častých chyb a omylů, kterých se pracovníci v komunikaci s klienty dopouštějí.

Cílové kompetence:

Účastník získá přehled o účinných složkách komunikace, v rámci praktických cvičení si může vyzkoušet způsoby efektivní komunikace v různých situacích s klienty. Seznámí se s typickými chybami v komunikaci i způsoby, jak těmto chybám předejít.

         Obsah:

Problémového chování klienta - nejčastější zdroje problémového chování, návrhy řešení a možnosti jejich předcházení.

Klient neklidný, plačící, manipulativní, agresivní - příklady vhodné komunikace.

Agrese jako jeden ze způsobů komunikace klienta.

Typické omyly a chyby v komunikaci - návrhy účinné komunikace v jednotlivých situacích s klienty.

Příklady z praxe účastníků, řešení konkrétních situací.


Cena:

 Zálohová platba :             1.300 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                           Skupina do 20 účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.