Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 Kurz je zcela naplněn, další termín od ledna 2021

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách


AKREDITOVANÝ 150 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

Kurz je určen těm, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a potřebují si doplnit
požadovanou kvalifikaci. Také ostatním, kteří se chtějí ujistit, že svou práci dělají správně.

Cílem je poskytnout účastníkovi znalosti, ale také a to hlavně dovednosti k využití v praxi.
Kurz obsahuje řadu názorných ukázek, modelových situací i praktických cvičení.

V kurzu si osvojíte:

  • Jak pečovat, zacházet a komunikovat s lidmi se specifickými potřebami, seniory, lidmi s mentálním postižením, zdravotním postižením.
  •  Základy první pomoci, základy složení a funkce lidského těla.
  •  Duševní poruchy – schizofrenie, deprese,…
  •  Formy agrese, jak jí předcházet a umět jí čelit.
  •  Podávání jídla, včetně častého chybování.
  •  Nejčastější chyby při výměně inkontinenčních pomůcek, ložního prádla.
  •  Příklady správného polohování
  •  A spoustu dalšího


150hodin, tedy 13 dnů výuky + 1den závěrečný test + 5 dnů praxe ve vybraných zařízeních sociální péče.
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností.

Termín zahájení výuky:  9. září 2020,                              od 9 do 15:00 hodin
                                      11., 16.,18.,23.,25.,30.září
                                      3., 7.,9.,14.,16.října 2020
Ukončení výuky dne:    16.října 2020, závěrečný test 21.října 2020

Lektoři:   M g r . e t  M g r . A l ž b ě t a  U h l í ř o v á
               Mg r . P a v e l   D r e x l e r
                a  d a l š í


Cena:

Cena : 6.900 Kč/osobu, osvobozeno od DPH.
Po přihlášení obdržíte fakturu.
Možnost platby na splátky.