Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 Z důvodu epidemiologické situace se bude konat až podzimní kurz - zahájení 9.9.2020

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách


AKREDITOVANÝ 150 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

Kurz je určen těm, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a potřebují si doplnit
požadovanou kvalifikaci. Také ostatním, kteří se chtějí ujistit, že svou práci dělají správně.

Cílem je poskytnout účastníkovi znalosti, ale také a to hlavně dovednosti k využití v praxi.
Kurz obsahuje řadu názorných ukázek, modelových situací i praktických cvičení.

V kurzu si osvojíte:

  • Jak pečovat, zacházet a komunikovat s lidmi se specifickými potřebami, seniory, lidmi s mentálním postižením, zdravotním postižením.
  •  Základy první pomoci, základy složení a funkce lidského těla.
  •  Duševní poruchy – schizofrenie, deprese,…
  •  Formy agrese, jak jí předcházet a umět jí čelit.
  •  Podávání jídla, včetně častého chybování.
  •  Nejčastější chyby při výměně inkontinenčních pomůcek, ložního prádla.
  •  Příklady správného polohování
  •  A spoustu dalšího


150 hodin, tedy 13 dní výuky + 1 den závěr + 5 dnů praxe ve vybraných zařízeních sociální péče.
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností.

Termín zahájení výuky:    1.4. 2020,

  4.4., 7.4., 11.4., 14.4., 18.4., 20.4., 23.4., 25.4., 28.4., 30.4.,
  6.5., 11.5., 16.5., 18.5.2020
                             od 9 do 15:00 hodin

 

Termín ukončení      18.5.2020Lektoři:   M g r . e t  M g r . A l ž b ě t a  U h l í ř o v á
               Mg r . P a v e l   D r e x l e r
                a d a l š í

 

 


Cena:

Cena : 6.900 Kč/osobu, osvobozeno od DPH.
Po přihlášení obdržíte fakturu.
Možnost platby na splátky.