Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • Termín: 14.10.2021
 • Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště / v budově UniCredit Bank/
 • Harmonogram: od 9 do 15:00 hodin
 • Lektor: kolektiv lektorů
 • Variabilní symbol: 213Kurz je pro Vás zdarma.


AKREDITOVANÝ 150 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

Kurz je určen těm, kteří pracují nebo by chtěli pracovat v sociálních službách a potřebují si doplnit
požadovanou kvalifikaci. Také ostatním, kteří se chtějí ujistit, že svou práci dělají správně.

Cílem je poskytnout účastníkovi znalosti, ale také a to hlavně dovednosti k využití v praxi.
Kurz obsahuje řadu názorných ukázek, modelových situací i praktických cvičení.

V kurzu si osvojíte:

 • Jak pečovat, zacházet a komunikovat s lidmi se specifickými potřebami, seniory, lidmi s mentálním postižením, zdravotním postižením.
 •  Základy první pomoci, základy složení a funkce lidského těla.
 •  Duševní poruchy – schizofrenie, deprese,…
 •  Formy agrese, jak jí předcházet a umět jí čelit.
 •  Podávání jídla, včetně častého chybování.
 •  Nejčastější chyby při výměně inkontinenčních pomůcek, ložního prádla.
 •  Příklady správného polohování
 •  A spoustu dalšího


Kurz 150hodin / 94h teorie + 56hodin praxe/  je ukončen závěrečnou zkouškou. Obdržíte osvědčení s celostátní platností.


Termín zahájení  výuky:                14. října 2021,                              od 9 do 15:00 hodin
                                               
   16., 21., 23., 26., 30. října 2021
                                               4., 6., 11., 13., 18., 20., 27. listopadu 2021

Ukončení výuky dne:                   27. listopadu  2021     


 


Cena:

Cena :  Kurz je pro Vás zdarma !!!