Legislativní novinky pro mzdové účetní

Legislativní novinky pro mzdové účetní

 

Novinky roku 2020 ve mzdové účtárně

 

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s parametrickými změnami ve mzdové účtárně
a v pracovněprávní oblasti pro rok 2020.

 

 

Program semináře:

  • Minimální a zaručená mzda
  • Redukční hranice a náhrada mzdy
  • Zálohy na sociální pojištění pro OSVČ, maximální vyměřovací základ pro zaměstnance, příjem zakládající účast na pojištění, dobrovolná účast na nemocenském pojištění a další.
  • Zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ , minimální vyměřovací základ pro zaměstnance, zdravotní pojištění placené státem, OBZP atd.
  • Exekuční a insolvenční srážky – nezabavitelná částka, připomenutí nejdůležitějších změn od roku 2019
    v nařízení vlády o nezabavitelných částkách a v insolvencích zaměstnanců.
  • Cestovní náhrady – zahraniční cestovní náhrady, aktuální sazby stravného u tuzemských cestovních náhrad, základní náhrada a průměrná cena pohonných hmot.  
  • Náhradní plnění zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
  • Novela vyhlášky FKSP a další.

Praktické informace k eNeschopenkám a novinkám v zákoně o nemocenském pojištění
pro rok 2020 z pohledu zaměstnavatele. Připomenutí změn zákona o daních z příjmů (daňový balíček) a možné změny pro další období. Připravované legislativní změny a právní výklady aktuální k datu konání semináře.

 


Cena:

Zálohová platba :             1.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           908 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300