Legislativní novinky roku 2022

 Děkuji všem za hlasování, školení bude prezenční. Místo konání zde.

Legislativní novinky roku 2022 Aktualizovaná verze:

Legislativní novinky roku 2022 pro mzdové účetní

  • Změny v nemocenském a důchodovém pojištění – náhrada mzdy, malý rozsah a další parametrické změny pro zaměstnavatele i OSVČ, nové oznamovací povinnosti – formulář pro ČSSZ, připomenutí změn v otcovské a ošetřovném včetně přechodných ustanovení a příkladů čerpání otcovské i ošetřovného (střídání se na ošetřovném nově i mimo společnou domácnost s osamělým rodičem, kdy může být prarodič osamělý a vážné provozní důvody, kdy zaměstnavatel nemusí zaměstnance na ošetřovném omluvit a další). Dále změny dle aktuálních opatření - příspěvek při karanténě a izolaci, krizové ošetřovné a Antivirus pro zaměstnance.

  • Změny ve zdravotním pojištění – minimální vyměřovací základ, vyměřovací základ osob, za které platí pojistné i stát, osoby bez zdanitelných příjmů,  změna u penále atd.

  • Ostatní parametrické změny - minimální a nejnižší úrovně mzdy zaručené a dopad do dalších zákonů, zahraniční a tuzemské stravné, průměrná mzda za 1. až 3 čtvrtletí roku 2021.

  • Souhrn novinek v exekučních srážkách ze mzdy od roku 2022 – součinnost, paušální náhrada zaměstnavatelům, změny ve výpočtu srážek ze mzdy, změny v nezabavitelných částkách, zastavování exekucí podrobněji z pohledu zaměstnavatele, dluhy z dětství, doručování na ohlašovnu atd.

  • Povinnost zaměstnavatelů zavést tzv. whisteblowing, určit pověřenou osobu, vnitřní interní systém a pravidla oznamování dle návrhu zákona do 31. 3. 2022.

  • Změny zákona o daních z příjmů – slevy na dani a nezdanitelné části základu daně – připomenutí změn pro rok 2021 a 2022, upozornění na vybrané aktuality z daňové oblasti a další.

  • Aktuální soudní rozhodnutí k odměně z dohod konaných mimo pracovní poměr – její sjednání a případné dodatečné úpravy.

  • Další legislativní změny a novinky k datu konání semináře.
Cena:

Zálohová platba :             1.950 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.612 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:              969,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300