Legislativní novinky ze mzdové účtárny pro rok 2021

Legislativní novinky ze mzdové účtárny pro rok 2021


 

·         Důležité parametrické údaje - pro sociální a zdravotní pojištění, exekuční a insolvenční srážky a další.

·         Připravované změny v daních - stravenkový paušál atd.

·         Novela zákoníku práce - aktuální změny v řádné dovolené, sdílená pracovní místa, náhrada majetkové a nemajetkové újmy, zaměstnanci jako personál táborů pro děti a mládež atd.

·         Další legislativní změny k datu konání semináře (bude upřesněno).


Cena:

 

Zálohová platba :             1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           938,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300