LIDSKÁ PRÁVA A ČASTÉ OMYLY V POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

LIDSKÁ PRÁVA A ČASTÉ OMYLY V POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

 

LIDSKÁ PRÁVA A ČASTÉ OMYLY V POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

 

AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

 

Kurz je určen pro pracovníky, kteří uvítají podporu při řešení situací porušení práv a střetů zájmů uživatelů v pobytových sociálních službách.

Součástí kurzu je nejen legislativní rámec ukotvující ochranu práv uživatelů, ale zejména detekování situací narušující práva uživatelů, návrhy jejich řešení a nastavení vhodných preventivních opatření. K porušení práv uživatele přispívá i nevhodné nastavení sociální služby nebo jednání a způsob komunikace pracovníka s uživatelem, proto je součástí kurzu i seznámení účastníků s těmito nejčastějšími omyly a pochybeními v této oblasti.


Cena:

 

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH.  Po přihlášení Vám bude vystavena faktura.


                                     Skupina do 24 účastníků 12000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.