Mzdová účtárna s PhDr. Dagmar Kučerovou

Mzdová účtárna s PhDr. Dagmar Kučerovou


MZDY – aktuálně- PhDr. Dagmar Kučerová

 • Informace pro zaměstnavatele ve spojitosti s pandemickými opatřeními a omezením provozu zaměstnavatelů - kompenzace státu, úpravy pracovních režimů a pracovní doby atd. 
 • Připravovaná novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce – plánovaná účinnost od 1. července 2020 - pokud bude pokračovat legislativní proces
  (v opačném případě bude přesunuto na podzim). 
 • Stanovisko MS k součinnostním dotazům soudních exekutorů zaměstnavatelům – povinné informace, informace, které zaměstnavatel nesděluje, případně v odůvodněných případech. Nové lhůty pro poskytnutí informací exekutorům.
 • Změny provádění exekučních srážek ze mzdy – novela nařízení vlády o nezabavitelných částkách od 1. července 2020 (schváleno).
 • Dary zaměstnancům a jejich osvobození v souvislosti se změnou vyhlášky FKSP.
  Dar při přiznání/odchodu do důchodu, změna terminologie, rozdíl oproti zákoníku práce, zpětné přiznání důchodu na přelomu roku atd.
 • Aktuálně k eNeschopenkám – nově připravované notifikace, sdělování evidenčního čísla
  a rodného čísla cizinců zaměstnavatelům, praktické problémy při kontrolách DPN zaměstnanců atd.
 • Zdravotní pojištění a jednodenní zaměstnání.
 • Aktuální právní výklady a novinky ze mzdového účetnictví k datu konání semináře


Cena:

Zálohová platba :             1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           931 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300