Mzdová účtárna v době koronaviru

Místo konání UH-3.  UTB Studentské náměstí 1531, Mařatice, Uherské Hradiště

Mzdová účtárna v době koronaviru


Mzdová účtárna v době koronaviru

  Program semináře:      

               
  •    Praktické otázky v souvislosti s mimořádnými opatřeními pro zaměstnavatele – překážky na straně zaměstnance a zaměstnavatele a jejich dopad do mzdového účetnictví.


  •    Stanovisko MS k součinnostním dotazům soudních exekutorů zaměstnavatelům – povinné informace, informace, které zaměstnavatel nesděluje, případně v odůvodněných případech. Nové lhůty pro poskytnutí informací exekutorům.


  •    Změny provádění exekučních srážek ze mzdy – novela nařízení vlády o nezabavitelných částkách od 1. července 2020.


  •    Změny v exekucích a insolvencích – tzv. lex covid justice.


  •    Dary zaměstnancům a jejich osvobození v souvislosti se změnou vyhlášky FKSP. Dar při přiznání/odchodu do důchodu, změna terminologie, rozdíl oproti zákoníku práce, zpětné přiznání důchodu na přelomu roku atd.


  •    Aktuálně k eNeschopenkám – připravované notifikace, sdělování evidenčního čísla a rodného čísla cizinců zaměstnavatelům.


  •    Zdravotní pojištění a jednodenní zaměstnání


  •    Připravovaná novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce – plánovaná účinnost od 1. července 2020 (dle situace).


  •    Aktuální právní výklady a novinky ze mzdového účetnictví k datu konání semináře

   

  Počet účastníků školení je ze zákona omezen počtem 50 osob.

 


Cena:

Zálohová platba :             1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           931 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300