MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - kurz pro začínající mzdové účetní

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - kurz pro začínající mzdové účetní

Termíny :                                  12.,15.,19.,26. listopadu, 3.prosince 2019, od 7:45 do 12:45 hodin

Program :                                    od 7:45 do 12:45


Obsah kurzu začínající mzdové účetní:

 

Seznámení, povinnosti mzdové účetní

-          Vznik PP.

-          Druhy PP.

-          Osobní agenda.

 

Mzdy

-          Druhy mezd.

-          Výpočet superhrubé mzdy.

-          Příklady.

 

Výdělek

-          Průměrný hodinový.

-          Měsíční výdělek.

-          Minimální mzda.

-          Příklady.

Náhrady

-          Za řádnou dovolenou.

-          Náhrada za nemoc.

-          Příklady.

 

Stravné a cestovné

-          Příklady.

 

 

Pracovní úrazy

-          Odškodnění.

 

 

 Inspekce práce

 

 

Srážky ze mzdy

-          Srážky ze mzdy v rámci zákoníku práce.

-          Exekuce.

 

Daně z příjmu z mezd

-          Daň z příjmu ze závislé činnosti.

-          Srážková daň.

 

Mzdový list, daňové prohlášení,

roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti

 

Zdravotní pojištění

-          Osobní rozsah zdravotního pojištění.

-          Cizinci a veřejné zdravotní pojištění.

-          Plátci pojistného na zdravotní pojištění.

-          Povinnosti zaměstnavatele ve styku s pojišťovnou.

-          Výpočet pojistného na zdravotní pojištění.

-          Odvod pojistného za zaměstnance.

 

Sociální pojištění

-          Poplatníci pojistného.

-          Výpočet a odvod pojistného.

-          Odvod pojistného a jeho splatnost.

-          Povinnosti zaměstnavatele ve styku s OSSZ.

 

Nemocenské pojištění

-          Podmínky nároku na nemocenské.

-          Poskytování nemocenského.

-          Podpora při ošetřování člena rodiny.

-          Peněžitá pomoc v mateřství.

 

Důchodové pojištění

-          Povinnosti organizace.

-          Doba důchodového pojištění a doba náhradní.

-          Žádost o starobní důchod.

-          Žádost o plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, vdovský a vdovecký, sirotčí důchody.

-          Evidenční list důchodového zabezpečení.

 

Zákonné úrazové pojištění

-          náhrady škody a bezdůvodné obohacení.

-          Odpovědnost zaměstnance za škodu.

-          Odpovědnost zaměstnavatele za škodu.

-          Odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání.

 

Dotace na zaměstnance

-          Podklady pro získání dotace.

-          Postup.

-          Čerpání dotace, formuláře.

 

Povinnosti zaměstnavatele

-          K úřadu práce.

-          K finančnímu úřadu.

-          Ke správě sociálního zabezpečení.

-          Ke zdravotním pojišťovnám.

 

Shrnutí látky

–     Písemné příklady vždy u každé kapitoly. 

Termíny :                                  12.,15.,19.,26. listopadu, 3.prosince 2019, od 7:45 do 12:45 hodin

 

Místo konání:                         Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště 686 01

 

Lektoři :                


Cena:

Cena :                                         7.801Kč bez DPH,  cena celkem 9.440 Kč

Způsob platby :                      po přihlášení Vám bude zaslána faktura