MZDY s PhDr. Dagmar Kučerovou

MZDY s PhDr. Dagmar Kučerovou


 Mzdová účtárna_obsah:

Podrobně ke slevám na pojistném (zkrácené úvazky) – okruh dotčených pojištěnců, vysvětlení k jednotlivým skupinám (rozdíly např. od daně z příjmů), doložení slev, archivace potvrzení a rozhodnutí, výjimky z možnosti uplatnění slevy, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, oznámení záměru uplatnění slevy ČSSZ, souběh slev u jednoho nebo více zaměstnavatelů, připravovaná evidence záměrů atd.

Exekuční srážky ze mzdy - aktuálně k nezabavitelné částce v exekucích a insolvencích - dodatečné navýšení a případné opravy od počátku roku (postup v exekucích a insolvencích), pokračování Milostivého léta atd.  

Přechodné ubytování zaměstnanců – peněžní a nepeněžní benefity, daňová uznatelnost na straně zaměstnavatele, možné osvobození u zaměstnanců s limitem i bez (novinka roku 2022).

Doprava zaměstnanců do zaměstnání a příspěvek na dopravu z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele – daňová uznatelnost a eventuální předanění příjmu zaměstnanci.

Další připravované novinky a aktuality pro mzdové účetní k datu konání semináře (bude dle situace doplněno).


Cena:

Zálohová platba :     1.950 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.612 Kč bez DPH)
Variabilní symbol:     234 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155473240/0300