Nárok na odpočet daně, jeho krácení a korekční mechanismy

Nárok na odpočet daně, jeho krácení a korekční mechanismy

Nárok na odpočet daně, jeho krácení
a korekční mechanismy

úplný výklad zákona

·         Nárok na odpočet daně, věcné a formální podmínky pro jeho uplatnění, období a lhůty, daňové doklady, dokazování

·         Krácení nároku na odpočet daně – soukromé využití majetku a poměrný nárok na odpočet daně, poměrný koeficient a jeho korekce

·         Krácení nároku na odpočet daně – činnosti osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně a krácený nárok na odpočet daně, koeficient, jeho výpočet a vypořádání odpočtu daně

·         Korekční mechanismy v DPH – změny ve způsobu používání dlouhodobého majetku a jejich dopad do nároku na odpočet daně, úprava odpočtu daně a pravidla pro její použití, výpočet a vykazování v daňovém přiznání

·         Korekční mechanismy v DPH -  vyrovnání odpočtu daně, použití, výpočet a vykazování v daňovém přiznání, manka a škody v DPH

·         Vracení daně zaplacené v jiných členských státech

 

 Mohlo by Vás zajímat: Novela DPH 2021

 


Cena:

Zálohová platba :             1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol: 930,   ČSOB a.s., 155473240/0300