Novela DPH 2019

Novela DPH 2019


Cílová skupina: účetní, ekonomové, finanční ředitelé a všichni zájemci, kteří potřebují získat informace o změnách v DPH pro rok 2019

Výklad novelizace zákona o DPH pro rok 2019 a její dopad do praxe

 • DUZP (vedlejší plnění k nájmu, dlouhodobá plnění a výjimky z nich).
 • Daňové doklady (povinnost doručování daňových dokladů, použití souhrnných daňových dokladů).
 • Změna v definici úplaty, základ daně v případě směny a při platbách virtuální měnou
 • Výpočet daně a její zaokrouhlování .
 • Opravy základu daně, doručování dobropisů, nová pravidla pro nedobytné pohledávky.
 • Změny v počítání obratu pro povinnou registraci.
 • Vymezení ekonomické činnosti a osob povinných k dani, postavení jednatelů.
 • Nové vymezení finančního leasingu.
 • Pravidla zdaňování poukazů, jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich převody
 • Pronájem nemovitostí a omezení opce zdanění.
 • Krácení odpočtu daně a korekční mechanismy (výpočet koeficientu, nová povinnost úpravy odpočtu daně v
 • případě opravy nemovitosti).
 • Nárok na odpočet daně při registraci a rozšíření povinnosti jeho snížení při neregistraci.
 • Telekomunikační služby, rozhlasové a televizní vysílání, elektronicky poskytované služby a nová pravidla
 • pro určení místa plnění.
 • Časové posuny v DPH (vydané a přijaté faktury vykázané v jiném období, jejich vykazování a sankce).
 • Změny v sazbách daně - rozšíření aplikace 10% sazby.
 • Připravované změny na úrovni EU.
 • Zkušenosti z praxe a prostor pro dotazy.
   

Cena:

Zálohová platba :             1.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           886,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300