Novela DPH - Ing. Pantůček

Novela DPH - Ing. Pantůček


NOVELA DPH – Ing. Pantůček


NOVELA ZDPH – sněmovní tisk 206

 • Problematika věcného břemene – nově nájem.
 • Úprava definice ekonomické činnosti.
 • Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD.
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha).
 • Daňové doklady – úprava u doručování, změny u souhrnného DD.
 • Změny při opravě základu daně, opravný daňový doklad.
 • Nově možnost provedení opravy, kdy zdanitelné plnění lze považovat za definitivně nezaplacené, výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně.
 • Úprava nájmu nemovité věci pro plátce, kdy nelze využít nájem jako zdanitelné plnění.
 • Poskytnutí ubytovacích služeb.
 • Úprava odpočtu daně u nemovité věci, na které byla provedena významná oprava.
 • Změny u vývozu zboží, prokazování.
 • Úprava osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží.
 • Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací, snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“.
 • Úprava při podání dodatečného daňového přiznání.
 • Změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období.


NOVELA ZÁKONA O EET - sněmovní tisk 205.

 • Snížení sazeb DPH z 21 % na 10 %, stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů 10 %.
 • Návrh řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele - účtenky z předtištěného bloku, podmínky pro splnění této evidence.

Vzhledem k fázi schvalovacího procesu je předpokládaná platnost uvedených novel předpokládaná k 1. 4. 2019.
 


Cena:

Zálohová platba :             1.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           880 ,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300