Novela DPH, INTRASTAT

Změna místa konání:

Novela DPH, INTRASTAT


 

Poznámka lektora:        OBCHODUJETE JEN ZŘÍDKAKDY?   TÝKÁ SE TO I VÁS.

 

  • Implementace evropských předpisů v oblasti DPH.


  • Dodání zboží do jiného členského státu, podmínky osvobození, prokazování přepravy a nové požadavky legislativy, požadavky správců daně, vykazování, daňové doklady, souhrnné hlášení.


  • Pořízení zboží z jiného členského státu ve znění novely 2019, přenesení daňové povinnosti, vykazování.


  • Složitější transakce - třístranné obchody a jejich pravidla, vykazování, daňové doklady, souhrnné hlášení.


  • Vývoz zboží a podmínky osvobození, důkazy.


  • Intrastat.


Cena:

 

Zálohová platba :            1.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:           906,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300