NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – VELKÁ NOVELA 2020/21

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – VELKÁ NOVELA 2020/21


•    nová koncepce dovolené - srovnání stávající a navržené právní úpravy na modelových příkladech, vysvětlení nového výpočtu práva na dovolenou, možnost převodu dovolené do dalšího kalendářního roku, změny při čerpání dovolené ve svátek (účinnost 1. 1. 2021)

•    změny při doručování písemností (účinnost 30. 7. 2020)

•    zpřesnění úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (účinnost 30. 7. 2020)

•    nový institut sdíleného pracovního místa (účinnost 1. 1. 2021)

•    změny v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy (účinnost 1. 1. 2021)

•    změny u překážek v práci (účinnost 30.7.2020 a 1. 1. 2021)

•    zpřesnění úpravy odvolání z vedoucí funkce (účinnost 30. 7. 2020)

•    zrušení povinnosti vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání u DPP (účinnost 30. 7. 2020)


Cena:

 

Zálohová platba :            1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:          943,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300