Obtíže v procesu individuálního plánování

Obtíže v procesu individuálního plánování

        
OBTÍŽE V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ


AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

Cílem kurzu je:
nabídnout účastníkům informace napomáhající k úspěšnému zvládnutí procesu individuálního plánování. Kurz je zaměřen především na úskalí, která s sebou sestavování individuálních plánů přináší. Je určen i pro pracovníky, kteří již nahlédli do teorie individuálního plánování, ale v praxi stále naráží na řadu obtíží.

Cílové kompetence:
Účastníkovi kurzu budou předány informace o významu a důležitostí individuálního plánování. Získá náhled, jak nejlépe postupovat při sestavování individuálního plánu nejen s nekomunikujícím klientem, jakých chyb je dobré se vyvarovat, ale také například jak přistupovat ke klientovi, který z různých důvodů nespolupracuje při sestavování individuálního plánu. Seznámí se s nejčastějšími chybami v procesu individuálního plánování a v praktických cvičeních si může vyzkoušet příklady vhodné komunikace
a přístupu ke klientovi i sestavení a přehodnocení individuálního plánu.

Obsah kurzu:

  • Shrnutí významu individuálního plánování v sociálních službách.
  • Individuální plánování s nekomunikujícím klientem a jeho častá úskalí.
  • Individuální plánování s nespolupracujícím klientem.
  • Typické chyby a omyly v procesu individuálního plánování a jejich dopad na poskytovaní sociální služby, příklady z praxe.

Cena:

 

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                     Skupina do 20 účastníků 12.000Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.

Variabilní symbol:           216,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300