Obtíže v procesu individuálního plánování

Obtíže v procesu individuálního plánování


 

Cílem kurzu je:

nabídnout účastníkům informace napomáhající k úspěšnému zvládnutí procesu individuálního plánování.

Kurz je zaměřen především na úskalí, která s sebou sestavování individuálních plánů přináší.

 

 Je určen i pro pracovníky, kteří již nahlédli do teorie individuálního plánování, ale v praxi stále naráží na řadu obtíží.

 

Cílové kompetence:

Účastníkovi kurzu budou předány informace o významu a důležitostí individuálního plánování.

Získá náhled, jak nejlépe postupovat při sestavování individuálního plánu nejen s nekomunikujícím klientem, jakých chyb je dobré se vyvarovat, ale také například jak přistupovat ke klientovi, který
z různých důvodů nespolupracuje při sestavování individuálního plánu.

Seznámí se s nejčastějšími chybami v procesu individuálního plánování a v praktických cvičeních si může vyzkoušet příklady vhodné komunikace a přístupu ke klientovi i sestavení a přehodnocení individuálního plánu.


Cena:

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH, po přihlášení Vám bude odeslána faktura

                                           Skupina do 20 účastníků 12.000Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.