OBTÍŽE V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

OBTÍŽE V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ
  • Termín: 2.11.2021
  • Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště
  • Harmonogram: od 9 do 15hodin
  • Lektor: Mgr. Lubomír Pelech
  • Variabilní symbol:


OBTÍŽE V PROCESU INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ

AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

  • Víte, jak nastavit plánování funkčně, ne jenom fiktivně pro splnění úkolu.
  • Víte, že se dá plánovat jednoduše?
  • Upozorníme Vás na úskalí, kde se dělá nejvíce chyb.


Cílové kompetence:
Účastníkovi kurzu budou předány informace o významu a důležitostí individuálního plánování.
Získá náhled, jak nejlépe postupovat při sestavování individuálního plánu nejen s nekomunikujícím klientem, jakých chyb je dobré se vyvarovat, ale také například jak přistupovat ke klientovi, který
z různých důvodů nespolupracuje při sestavování individuálního plánu.
Seznámí se s nejčastějšími chybami v procesu individuálního plánování a v praktických cvičeních si může vyzkoušet příklady vhodné komunikace a přístupu ke klientovi i sestavení a přehodnocení
individuálního plánu.


Cena:

Zálohová platba :             1.300 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

Po přihlášení Vám bude zaslána faktura