Osobní automobil v DPH

Osobní automobil v DPHVužíváte firemní auta i pro soukromé účely?
Víte, jak uplatnit nárok na odpočet DPH, kdy dodaňovat a kdy krátit?
Uplatňujete správně DPH u vedlejších nákladů a pohonných hmot?
Víte, co je úprava odpočtu daně a kdy se vás týká?

 

 

  • Úvod - vznik nároku na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění (daňové doklady, časové posuny),
    krácení nároku na odpočet daně podle § 75 a § 76.

  • Osobní automobil -  krácení nároku na odpočet daně z titulu používání služebních vozů pro soukromé účely, úplatné vs bezúplatné používání služebních vozů,  krácení odpočtu daně vs možnost dodanění na výstupu, vedlejší náklady a PHM, dvoustupňové krácení
    (použití automobilu pro činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet).

  • Korekční mechanismy - úprava a vyrovnání odpočtu daně, změny v používání automobilu v následujících letech po pořízení, prodej, zničení/krádež automobilu; výpočet a vyplňování v daňovém přiznán.

  • Zkušenosti z praxe  a prostor pro dotazy.
     

Cena:

 

Zálohová platba :            1.600 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.322 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:            905,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300