Pohled na práva v sociálních službách

Pohled na práva v sociálních službách


    Pohled na práva v sociálních službách
    AKREDITOVANÝ KURZ
   

Cílem vzdělávacího programu je sdělit účastníkům základní informace o právní problematice v sociálních službách - o vztazích, právech a povinnostech uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb.

         Seznámit se situacemi, kdy může dojít k porušení práv uživatelů v souvislosti s poskytováním sociálních služeb či ke střetům zájmů.
A v neposlední řadě také představit preventivní opatření na řešení těchto situací, včetně praktických ukázek a nácviků modelových situací.

 

Cílem školení je

-          Znát základní legislativní rámec v souvislosti s poskytováním sociálních služeb

-          Mít přehled o vztazích, právech a povinnostech uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v návaznosti na naplnění standardů kvality sociálních  služeb.

-          Prevence možného porušení práv osob v rámci poskytování služby, předcházení a řešení situace.

 

  • ·         Obecně právní předpisy:

Právní úprava sociálních služeb. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších úprav. Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Návaznost na naplnění kritérií standardů kvality sociálních služeb.

 

  • ·         Oblasti případného porušení práv

 

  • ·         Předcházení porušování práv

 

  • ·         Řešení situací možného porušení práv

 


Cena:

Zálohová platba :             1.300 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                        Skupina do 24 účastníků 13.000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.

Variabilní symbol:           203,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300