Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany

Práce s klientem s rizikem agrese za pomoci šetrné sebeobrany
  • Termín: 22.4.2021
  • Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště / v budově UniCredit Bank/
  • Harmonogram: od 9 do 15:00 hodin
  • Lektor: Mgr. Pavel DREXLER
  • Variabilní symbol:


 Velmi oblíbený kurz, na kterém se rozhodně nebudete nudit je určen pro zaměstnance v pomáhajících profesích, kteří se při práci s klienty mohou setkat s ohrožujícími situacemi
a chtějí mít základní povědomí o využití prvků šetrné sebeobrany. 

Cílem kurzu je předat účastníkům teoretické znalosti a na příkladech dobré praxe a dovednostních technikách ukázat, jak jednat a zvládat agresivního klienta, jak zvládat rizikové situace a prakticky si vyzkoušet v souladu s aktuální legislativou techniky šetrné sebeobrany.

Osvojíte si:

•    Práce s klientem s rizikem v chování, co je problémové chování, omezení osobní svobody klienta z pohledu práva, model průběhu agresivních incidentů z hlediska času a intenzity, deeskalace úzkosti a hněvu.

•    Jak zvládat komunikaci s agresivním klientem a rozpoznat rizikové chování.

•    Legislativní opatření (§ 89 zákona č. 108/2006 Sb. - opatření omezující pohyb osob), zásady šetrné sebeobrany, zajištění bezpečnostních opatření.

•    Ukázky fyzických úchopů.

•    Praktický nácvik základních technik šetrné sebeobrany při kontaktu s agresivním klientem (např. jak se vymanit z nepříjemného úchopu klienta za ruce, vlasy, oděv; apod.)


Cena:

 

Zálohová platba :             1.200 Kč/osobu, osvobozeno od DPHSkupina účastníků 12.000 Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.