Pracovní cesty a cestovní náhrady 2020 v příkladech

Pracovní cesty a cestovní náhrady 2020 v příkladech


 Seminář je určen zaměstnavatelům, vedoucím pracovníkům, personalistům, ekonomům, účetním i dalším zájemcům v podnikatelské i ve státní a příspěvkové sféře, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti poskytování cestovních náhrad, a to od nařízení pracovní cesty, až po vypořádání doplatku či přeplatku se zaměstnancem.


Podrobně budou vysvětleny a na konkrétních příkladech uvedeny základní principy a postupy a objasněno kdo, komu, kdy, proč, co, kolik a jak příslušné náhrady poskytuje, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.  


Obsah:
•    Co je a co není pracovní cesta, služební cesta,
•    komu cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout,
•    podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy,
•    náhrady při výkonu práce doma vs. práce z domu,
•    povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance,
•    podmínky konání pracovní cesty, zkrácení, prodloužení, přerušení pracovní cesty,
•    zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů náhrad,
•    vliv bezplatně poskytnutého jídla, menu stravenek, stravy za sníženou úhradu,
•    používání soukromých vozidel na pracovních cestách,
•    záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování,
•    používání firemních a soukromých platebních karet,
•    kurzy pro přepočet měn při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách,
•    vypořádání cestovních náhrad, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
•    možné způsoby snížení administrativy,
•    daňové souvislosti,
•    diskuze, odpovědi na dotazy, řešení konkrétních problémů.

Účastníci obdrží písemné materiály k semináři


Cena:

 

Zálohová platba :            1.800 Kč včetně DPH, materiály a občerstvení v ceně (1.488 Kč bez DPH)

Variabilní symbol:          942,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300