Praktická asertivita a efektivní komunikace

Praktická asertivita a efektivní komunikace    Praktická asertivita a efektivní komunikace
    AKREDITOVANÝ KURZ pro pracovníky v sociálních službách
   

 

Cílem kurzu je seznámení účastníků se základními pravidly efektivní komunikace a osvojení si jich. Přibližuje způsoby předávání informací, také druhy komunikačních bariér. Upozorňuje na chyby a omyly v rámci komunikace a představuje způsoby a metody, jak jim předcházet.

Účastník si vyzkouší naslouchání a argumentaci, jednání v různých komunikačních situacích
a techniky zvládání konfliktů.

 

obsah kurzu:

·         Omyly a chyby v komunikaci

 

·         Předcházení a řešení konfliktních situací

 

·         Postoj vůči manipulaci

 

·         Prevence konfliktů

Cena:

 

Zálohová platba :             1.250 Kč/osobu, osvobozeno od DPH

                                           Skupina do 30 účastníků 12000Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.

Variabilní symbol:           201,     ČSOB a.s., číslo účtu 155 473 240/0300