PRAKTICKÁ ASERTIVITA A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

PRAKTICKÁ ASERTIVITA A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
 • Termín: 8.12.2021
 • Místo konání: Učebna JVN, Palackého nám.175, Uherské Hradiště
 • Harmonogram: od 9 do 15hodin
 • Lektor: Mgr. Lubomír Pelech
 • Variabilní symbol:


PRAKTICKÁ ASERTIVITA A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

AKREDITOVANÝ 8 hodinový KURZ pro pracovníky v sociálních službách

Cílem kurzu je :

 • Seznámení účastníků s pravidly efektivní komunikace a osvojení si jich.
 • Přibližuje způsoby předávání informací, také druhy komunikačních bariér.
 • Upozorňuje na chyby a omyly v rámci komunikace a představuje způsoby a metody, jak jim předcházet.
 • Účastník si také vyzkouší naslouchání a argumentaci, jednání v různých komunikačních situacích a techniky zvládání konfliktů.


Absolventi kurzu získají :

 • Vhled do asertivní komunikace včetně používání asertivních práv a asertivních technik.
 • Ve verbální a neverbální komunikaci rozpoznají chyby a budou jim umět účinně předcházet.
 • Získají přehled o typech manipulátorů a naučí se rozpoznat manipulaci tak, aby se jí dokázali účinně bránit. Dále si účastníci osvojí základy efektivní komunikace, a asertivní techniky.
 • Osvojí si také techniky zvládání konfliktů v práci s klienty.
 • Praktickým nácvikem získají z modelových situací zkušenosti z oblasti asertivity i efektivní komunikace tak, aby ji mohli využít při práci s klienty v pomáhající profesi, ale i v osobním životě.

Cena:

 

1.300 Kč/osobu, osvobozeno od DPH,  po přihlášení obdržíte fakturu

Skupina do 24 účastníků 12.000Kč. Nemusíte cestovat, školení uskutečníme u vás.